SCSS

Impressed with the Skateboarding Culture of the 90s.

Gin / Takeda / Sensei / Kai / Kusano
Tumblr

© Yuki Kusano / GREEN